Thursday, August 02, 2012

CR; Att: Gud

Change Request;
Beskrivning: En Ctrl + Z funktion IRL. Ingen speciell anledning till requesten men det vore praktiskt!