Monday, September 24, 2012

Tears me apart.

Det finns en sak som stör mig något så vansinnigt.
Det är när någon stavar Internet med liten bokstav.
Det är ett egennamn för Guds skull!
Internet är egentligen ett egennamn, men vissa språkvårdare hävdar att ordet förlorat sin karaktär av egennamn. Till exempel förordar Tidningarnas Telegrambyrå därför gemen begynnelsebokstav. SAOL tillåter både versal och gemen begynnelsebokstav.

Internet kan dock, till skillnad från intranät, inte böjas i bestämd form eller pluralis, och Svenska datatermgruppen förordar därför stor begynnelsebokstav, även om de också godtar liten begynnelsebokstav.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Internet
Jag godtar det inte!
Varje gång jag ser "internet" så får jag en innerlig lust att boxa till någon :(